Slider_33.jpeg

Hoewel Docent Techniek de grootst mogelijke zorg betracht bij de samenstelling van deze website en al het nodige doet om de website te beveiligen, sluit Docent Techniek iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld. Docent Techniek kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan, op of om installaties door onjuist gebruik.

Docent Techniek draagt voorts geen verantwoordelijkheid voor informatie op internet pagina's waarnaar op de website van Docent Techniek wordt verwezen.