Lassen.jpeg
Onderwijs.jpeg
Onderwijs2.jpeg
previous arrow
next arrow

De wereld verandert, onder andere door toenemende automatisering, groter afbreukrisico, snel moeten inspelen op innovaties en het werken in snel veranderende rollen.

Dit maakt dat van de medewerker een nieuw soort vakmanschap wordt verwacht, waarin niet alleen nauwgezet instructies worden gevolgd, maar waarin er ook voortdurend aandacht is om het werk beter en effectiever te doen. Hierbij past dat je als nieuwe vakman zelf de regie neemt op je eigen ontwikkeling en zelf voor kennisbronnen zorgt door je eigen netwerk te bouwen en te benutten. Meer creatief dan alleen maar braaf. Meer proactief dan volgend. Met groter vertrouwen in eigen kunnen.

We noemen dit wendbaar vakmanschap.

Natuurlijk zijn jouw kennis en vaardigheden van groot belang, dat blijft. Maar de manier waarop jij deze inzet, bepaalt de waarde van jouw bijdrage aan het werkproces en dus aan het bedrijf. Dit heeft alles te maken met je basishouding en persoonlijke kwaliteiten. Die kun je niet leren zoals kennis, maar moet je zelf ontwikkelen.

Ontwikkelen van beroepshouding en kwaliteiten doe je het best in een echte werksituatie. Werken en leren moeten dus in elkaar overlopen. Door de juiste begeleiding, regie op eigen ontwikkeling en doordat je nieuwsgierigheid toeneemt, gaat het proces sneller en ervaar je dit als een positieve stimulans. Leren en ontwikkelen is leuk.

Alle kennis eerst leren op school of in een cursus en deze daarna pas toepassen in de praktijk is niet meer van deze tijd. Met de juiste basishouding kun je zelf de weg vinden en bijvoorbeeld met YouTube video’s problemen oplossen. De kennis is op vele plaatsen te vinden en deze moet je benutten om bij te blijven in het vakgebied. Leren en ontwikkelen tijdens het werk op een natuurlijk moment. Zelf de bronnen zoeken die je daarvoor nodig hebt.

We noemen dat informeel leren. Liefst een leven lang.