Slider_3.jpeg
Slider_21.jpeg
Slider_27.jpeg
Slider_35.jpeg
previous arrow
next arrow

Als door een geleider een elektrische stroom loopt, zal er rond die magnetisch veld geleider een magnetisch veld aanwezig zijn.

Het magnetisch veld is cirkelvormig, en heeft geen noordpool of zuidpool maar wel een richting. De sterkte van het veld is evenredig met de stroomsterkte.

Bepaling richting Lorentz-kracht

Bij de bepaling van de richting van de Lorentz-kracht kunnen we gebruik maken van de linkerhand regel.

Elektromagnetisme in een luchtspoel

Je kunt de sterkte van het magnetisch veld (ook wel veldsterkte genoemd) in een spoel vergroten door meer windingen aan te brengen, de spoelstroom te vergroten of de diameter van de spoel te verkleinen.

Als je in een luchtspoel een ijzeren kern aanbrengt, zal er een bundeling veldlijnen van veldlijnen in dit ijzer plaatsvinden. Dit komt omdat ijzer een veel lagere magnetische weerstand heeft dan lucht.

Elektromagneet

Een stroom voerende spoel met ijzeren kern is een elektromagneet. Je kunt de sterkte van het magnetisch veld in een elektromagneet op een aantal manieren vergroten. Je kan het doen door meer windingen aan te brengen, door de spoelstroom te vergroten, door de diameter van de spoel te verkleinen en door een kern in de spoel te plaatsen met een lage magnetische weerstand zoals weekijzer. Bij een ideale spoel is de ohmse weerstand nul ohm

Elektriciteit opwekken

Schooltv over Elektromagnetisme

Wikipedia over Elektromagnetisme