Slider_2.jpeg
Slider_28.jpeg
Slider_17.jpeg
Slider_31.jpeg
previous arrow
next arrow

In veel industriële omgevingen en installaties wordt een groot aantal metingen verricht. Voor proces- en productiebeheersing meten we de grootheden van bijvoorbeeld de temperatuur, druk, niveau, volumestroom, massastroom maar ook het toerental en vermogen.

Meten is  dus het vaststellen van de waarde van een procesgrootheid. Hierdoor kunnen we regelen. Regelen is het ingrijpen op een proces op basis van het verschil tussen de gemeten waarde en de gewenste waarde, waarbij de ingreep gericht is op het elimineren van dat verschil.

Meting van Temperatuur

Temperatuurmeters zijn noodzakelijk om processen te beheersen. Alleen zo krijg je de gewenste producten zonder ongewenste verstoringen. Een belangrijk onderdeel van een temperatuurmeter is de opnemer of sensor. Deze opnemer staat in contact met de te meten temperatuur en werkt volgens een natuurkundig principe.

Meting van niveau

Overal in de industrie waar stoffen worden opgeslagen vindt niveau-meting en/of niveauregeling plaats, ook in de procesindustrie. Het is belangrijk om te weten hoeveel stoffen aanwezig zijn in bulktanks, silo’s, voorraadtanks, vaten voor tussenopslag en in andere vaten. Je moet namelijk altijd genoeg grondstoffen of tussenproducten hebben om te zorgen voor een goede procesvoortgang. Als je de juiste hoeveelheid van een vloeistof of een vaste stof in een vat of tank wilt bepalen, heb je te maken met niveaumeting. Bij het bepalen van het niveau meet je de hoogte van de bovenoppervlakte van de stof. De eenheid van niveau is m (meter).

Meten van druk

Het bewaken van de druk is erg belangrijk voor het beheersen van het proces, ofwel het handhaven van procescondities. Daarnaast worden drukmetingen uitgevoerd om aan veiligheidsvoorschriften te voldoen en omdat je aan de hand van een drukmeting andere procesgrootheden (zoals volumestroom) kunt bepalen.

Meten van volumestroom

In de procesindustrie maak je veel gebruik van volumestroommetingen. Je meet dan de doorstroming van een vaste stof, vloeistof of gas per tijdseenheid. Je gebruikt volumestroommetingen bijvoorbeeld als je wilt bepalen hoeveel grondstof je toevoert aan vaten, mengers en reactoren. Ook bij het bepalen van de belangrijkste productstromen in een productieproces maak je gebruik van deze metingen.

Meten van massastroom

Om aan hulp- of eindproducten de gewenste kwaliteit of eigenschappen te geven is het belangrijk dat je stoffen in de juiste hoeveelheden (gedoseerd) toevoert aan een procesbewerking. Je moet de volumestroom of massastroom van die stoffen dus kunnen meten en regelen. De weegband weegt een gedeelte van het materiaal op de band en meet ondertussen de snelheid waarmee het materiaal wordt voortbewogen.