Slider_2.jpeg
Slider_28.jpeg
Slider_17.jpeg
Slider_31.jpeg
previous arrow
next arrow

Toegepaste regelaars kunnen erg van elkaar verschillen. Zo gaat de ene regelaar pas aan de slag als er een afwijking geconstateerd is, terwijl een andere regelaar op basis van een meting of verwachting weet wat er aan komt.

In regelkringen kunnen verschillende soorten corrigerende organen voorkomen, bijvoorbeeld toerentalgeregelde motoren, doseerpompen, verwarmingselementen en triac- of thyristorschakelingen. In de proces- en voedselindustrie is de regelklep het meest gebruikte corrigerende orgaan.

Regelaars

Een regelaar maakt deel uit van een automatische regelkring. Om te zorgen dat een proces naar wens verloopt moeten de procesgrootheden, zoals temperatuur en druk, bepaalde waarden hebben. Die bepaalde waarde van een procesgrootheid is de gewenste waarde of het Set Point (SP). Met behulp van een meetinstrument kun je de werkelijke of gemeten waarde (Proces Value = PV) vaststellen.

De tweestandenregelaar

Een tweestandenregelaar is een onderdeel van een tweestandenregeling. Bij een tweestandenregeling kan het corrigerend orgaan twee standen kan hebben.

De proportionele  (P) regelaar

De proportionele regelaar wordt ook wel P-regelaar genoemd. De P-regelaar geeft een regelsignaal u dat alle waarden in het bereik van 0% tot 100% kan aannemen. In een proportionele regeling kan het corrigerend orgaan dan ook alle standen aannemen die tussen de twee uitersten van 0% en 100% liggen.

PI-regelaar

Een PI-regelaar is opgebouwd uit een proportionele en een integrerende regelaar. Dat betekent dat het regelalgoritme naast een P-actie ook een I-actie heeft.

PID-regelaar

Een PID-regelaars is opgebouwd uit een proportionele, een integrerende en een differentiërende regelaar.

Analoge en digitale regelaars

Pneumatische, elektrische en hydraulische regelaars zijn voorbeelden van analoge regelaars. Bij digitale regelaars zijn de regelstrategieën en bijkomende functies geprogrammeerd in een PLC.

Regelkleppen

Een regelklep (ook wel het corrigerend orgaan genoemd) vormt de verbinding tussen een regelaar en een proces.

Klepacties en veiligheid

In verband met de veiligheid worden twee soorten klepacties bij regelkleppen het meest gebruikt, namelijk de ATO-kleppen en ATC-kleppen.

De pneumatische regelklep

In de procesindustrie wordt het meest gebruik gemaakt van pneumatische regelkleppen. Een pneumatische regelklep heeft een luchtmotor.

De elektrische regelklep

De elektrische regelklep heeft een elektrische klepmotor.

Klepconstructies en karakteristieken

Er bestaan verschillende uitvoeringen van klepconstructies, ieder met een verschillende klepkarakteristiek.

Klepstandstellers

Met een klepstandsteller kun je een vast verband krijgen tussen het uitgangssignaal van de regelaar en de klepstand.