Slider_25.jpeg
Slider_36.jpeg
previous arrow
next arrow

Bij onderhoudsmanagement wordt ernaar gestreefd om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van installaties en machines te vergroten zodat de efficiëntie van het productieproces verbeterd wordt (minder onnodige kosten) en de kwantiteit en kwaliteit van de productie omhoog gaat (meer baten).

Autonoom onderhoud of te wel SIS werkzaamheden is daarom een vast onderdeel van je dagelijkse werkzaamheden.

SIS staat voor Schoonmaken, inspecteren en smeren. Het dagelijks uitvoeren van autonoom onderhoud vergroot je technische kennis en vaardigheden van de machine en geeft het gevoel dat de machine waarmee je werkt van jezelf is. Door het uitvoeren van dagelijkse inspecties zullen verliezen minder snel optreden en worden deze niet meer geaccepteerd.

Schoonmaak  =  Inspectie

Inspectie        =   Detectie

Detectie         =   Correctie

Correctie        =   Perfectie