Afdrukken

De theorie die bij de elektrotechniek hoort wordt elektriciteitsleer genoemd.
Het document "Formules behorend bij ELEKTROTECHNIEK" bevat de meest gangbare formules van de elektriciteitsleer.

WETENSCHAPPELIJKE NOTATIE


In de elektrotechniek wordt vaak gewerkt met de zogenaamde "wetenschappelijke notatie"
Er is in dit document een tabel gemaakt waarbij je kunt zien hoe de voorvoegsels van een eenheid zijn genoemd.
Ook wordt er in dit document uitgelegd hoe je het moet schrijven en hoe je het in je rekenmachine kunt invoeren.

Bron: Elektroblokken