Wie is online  

We hebben 99 gasten en geen leden online

   

Gezonde examenstress bij het Friesland College. Mark, Reitse, Sjirk en Tjeerd zijn druk bezig met de voorbereidingen van hun eind-proeve. Het handelingsbekwaam zijn hebben ze al geleerd op stage. Met handelingsbekwaam zijn bedoelen we dat de cursist zijn vakkennis heeft laten zien in 3 stageperiodes van 10 weken. Deze stageperiodes moeten met een voldoende zijn afgerond. Als dit niet het geval is kan de cursist geen eind-proeve doen. Hij/zij kan dan niet examineren en dus geen diploma halen.

Bedrijven zijn dus nauw betrokken bij de examinering van de cursisten. Als aan alle voorwaarden is voldaan (Nederlands voldoende, theorie toetsen voldoende en alle praktijkopdrachten beoordeeld met een voldoende), dan mag de cursist beginnen aan zijn eind-proeve. Bij deze proeve gaat het om het nabootsen van een kritische beroepssituatie. In de proeve krijgen ze te maken met een probleem die ze dan zelfstandige moeten proberen op te lossen. Uiteraard hoort hier ook een gesprek bij waarbij de cursist ook op Nederlands wordt beoordeeld.

Kortom een spannende tijd voor de cursist, maar die kan worden afgesloten met een waardevol diploma.

 

Proeve van bekwaamheid Mei 2013
   
© Docenttechniek.nl