Slider_3.jpeg
Slider_21.jpeg
Slider_27.jpeg
Slider_35.jpeg
previous arrow
next arrow

Werken met of aan elektrische installaties en objecten brengt een zeker risico met zich mee. Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, brand en ontploffing kunnen letsel veroorzaken.

NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

NEN3140 keuringen

Aanwijzingen 

Het is belangrijk om inzichtelijk te hebben hoe de “aanwijzingen” binnen een leerbedrijf, technische dienst of afdeling zijn verdeeld. Het is daarom belangrijk om te weten wie volgens de aanwijzingen installatieverantwoordelijke (IV), Werkverantwoordelijke (WV), Vakbekwaam persoon (VP) en Voldoende Onderricht Persoon (VOP) zijn.

Je bent pas installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke, vakbekwaam persoon of Voldoende Onderricht Persoon als je daarvoor een schriftelijke aanwijzing hebt. Als je deze niet hebt maar wel risicovolle elektrotechnische werkzaamheden doet, moet je hierna vragen bij je leidinggevende.

Vlamboog

Bij kortsluiting kan veel energie vrijkomen. Als het gaat om weinig energie dan ontstaat er slechts een vonk. Ontstaat er veel energie, dan kan er op de plek van de kortsluiting een immens grote vlamboog ontstaan. Bij het bepalen of en hoe groot de kans is op een vlamboog bij een kortsluiting is de grote van de hoofdzekering doorslaggevend.

Werkmethoden

Bij het uitvoeren van werkzaamheden zijn er verschillende werkmethoden. Waaronder Spanningsloos werken, Werken op veilige afstand en onder spanning werken. Spanningsloos werken heeft natuurlijk altijd de voorkeur. Hiermee verklein je in grote mate de risico’s van werken met elektriciteit.

De procedure voor het spanningsloos maken is als volgt:

  • Scheiden
  • Beveiligen tegen inschakeling
  • Controleren van de spanningsloze toestand
  • Eventueel aarden
  • Afschermen van nog spanningvoerende delen

Bij het meten moet je rekening houden met 3 risicofactoren. Deze zijn het gebruikte meetinstrument, de meetsituatie (aanrakingsgevaar en kortsluitvermogen) en de werkwijze. Het werken aan en vervangen van elektrische componenten vergt elektrische arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

IP-code en machinerichtlijnen

De afscherming van spanningvoerende delen is vastgelegd in een IP-code.

Installaties (bouwnorm NEN 1010) en machines (machinerichtlijn 2006/42/EG) moeten voldoen aan de eisen die dan van toepassing zijn. Dat betekent dat bij oude installaties de veiligheid nog wel eens te wensen over laat. Zeker ten opzichte van nieuwe installaties en machines. De zichtbare verbeteringen (strengere eisen) die in de afgelopen tijd aan de bouwnorm NEN 1010 en machinerichtlijn zijn doorgevoerd kun je mooi zien door oude en nieuwe installaties met elkaar te vergelijken. 

Er zijn mooie video's te vinden op het internet die te maken hebben met NEN3140

 Vlamboog bij laagspanning zonder persoonlijke beschermingsmiddelen