Slider_3.jpeg
Slider_21.jpeg
Slider_27.jpeg
Slider_35.jpeg
previous arrow
next arrow

Bij een Ohmse belasting op een sinusvormige wisselspanning zal de stroom door de belasting in fase zijn met de spanning.

"In fase" zijn betekend dat de vorm van de sinus en de momenten dat de sinus door de nul-lijn gaat hetzelfde zijn.
Bij een inductieve belasting (spoel) of een capacitieve belasting (condensator) is de spanning en de stroom niet in fase.
Animaties van het niet in fase zijn van de spanning en stroom zijn te vinden bij de ideale spoel en condensator.