Natuurkunde.jpeg
Natuurkunde2.jpeg
previous arrow
next arrow

De natuurkunde of fysica is de tak van wetenschap die algemene eigenschappen van materie, straling en energie onderzoekt en beschrijft.

Zoals kracht, evenwicht en beweging, fasen en faseovergangen, straling, warmte, licht, geluid, magnetisme en elektriciteit, voor zover hierbij geen scheikundige veranderingen optreden. Dit wil zeggen dat de moleculaire samenstelling van stoffen niet verandert.

Grootheden en eenheden

 • Grondeenheden
 • Basis grootheden
 • Samengestelde eenheden
 • Afgeleide eenheden
 • Omzetten van eenheden

Massa, volume en dichtheid

 • Massa en dichtheid
 • Volume van rechthoekige vormen berekenen
 • Volume van cilindervormige figuren berekenen

Temperatuur en warmte

 • Temperatuur, warmte en faseverandering
 • Lineaire uitzetting
 • Warmte en warmtestroom

Kracht, massa en versnelling

 • Kracht, zwaartekracht en gewicht
 • Kracht, massa en versnelling
 • Opwaartse kracht

Drukken

 • Druk en drukeenheden
 • Hydrostatische druk

Gaswetten

 • De wet van Boyle
 • De wetten van Gay-Lussac
 • De algemene gaswet
 • De wet van Dalton
 • Verdampingssnelheid
 • Verzadigde en onverzadigde damp
 • Verschil tussen een gas en een damp
 • Verzadigingsdruk

Wiskunde

 • Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
 • Worteltrekken, breuken en kwadraten
 • Omtrek, oppervlakte en inhoud van figuren
 • Worteltrekken, machtsverheffen en machten van 10
 • Vergelijkingen met één onbekende
 • Rekenen met symbolen en omzetten van formules
 • Hoeken en de stelling van Pythagoras
 • Twee vergelijkingen met twee onbekenden