Slider_23.jpeg
Slider_24.jpeg
Slider_33.jpeg
previous arrow
next arrow

Het gaat erom dat je veilig en milieubewust werkt. Onveilige situaties en lekkages of uitstoot mogen zich niet kunnen voordoen.

Je moet niet alleen maatregelen nemen om een dergelijke situatie te voorkomen, maar moet je ook steeds bewust bezig zijn met het handhaven en verbeteren van veilig en milieubewust werken. Leerdoelen in dit vakgebied zijn: Het kennen van de milieuregels en het kunnen benoemen welke afvalstromen er zijn in jouw proces. Welke milieu- of veiligheidsrisico's deze afvalstromen met zich mee brengen en op welke wijze er met de afvalstof wordt omgegaan om milieu- of andere risico's te beperken.